FANDOM


Student

Student
นักเรียนทั่วไป
เผ่าพันธุ์ มนุษย์
อายุอยู่ในช่วง 5 - 25 ปี
พละกำลัง
2stars


การใช้ CODE
1star


ระดับทางสังคม
3stars


ที่อยู่ที่สามารถพบได้ โลกความจริง - สังคมเมืองทั่วไป
ความสามารถสำคัญ ไม่มี
อยู่ใต้อำนาจของ จักรวรรดิมนุษย์

Student หรือนักเรียน/นักศึกษา คือหนึ่งในสถานภาพทั่วไปของเยาวชนชาวมนุษย์ในจักรวรรดิ การศึกษาในยุคนี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน วัยที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนจะมีอายุตั้งแต่ระหว่าง 5 ถึง 25 ปี โรงเรียนทุกแห่งจะเป็นระบบสหศึกษา และถูกควบคุมด้วยรัฐบาลหมดทั้งสิ้น

ลักษณะโดยทั่วไป Edit

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีเครื่องแบบแตกต่างกันไป แต่ลักษณะโดยรวมคือ ชุดนักเรียนแขนยาว แบบสุภาพซึ่งทำจากใยสังเคราะห์ เพศหญิงใส่กระโปรง ถุงน่อง และ รองเ้ท้าทรงสูง เพศชายใส่กางเกงขายาว มีเครื่องประดับที่แสดงถึงความเป็นแต่ละสถาบัน และลวดลายเล็กน้อยบนเครื่องแบบ

ค่าสเตตัสตัวอย่าง Edit

สเตตัสดูคำอธิบาย ค่าสเตตัส เกรดของค่าสเตตัส
Vitality 1.50 D+
Dexterity 2.50 C+
Intelligence 1.50 D+
Mentality 1.00 D
Weapons 1.50 D+


อธิบาย หลักการอัพสเตตัส Edit

เนื่องจาก อาชีพนักเรียน เป็นวัยรุ่น ที่มีร่างกายเติบโตสมบูรณ์ และเป็นช่วงที่แข็งแรงที่สุด ค่า vitality จึงอยู่ในระดับดี หูตาว่องไว ประสาทตอบสนองฉับไว ร่างกายแข็งแรง เป็นที่มาของ dexterity ที่สูง เนื่องจากช่วงอายุนี้ เป็นช่วงที่ร่างกายพร้อมที่สุดในอายุัขัยของมนุษย์ Intelligence อยู่ในระดับกลางๆ มนุษย์ในวัยเรียน รู้จักการใช้ตรรกะและเหตุผล การคิดแบบเป็นระบบ การทำความเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์สถานการณ์ได้ แต่กลับกัน ค่า mentality ของมนุษย์ทั่วๆไปนั้น ไม่สูง เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ยังไม่ใส่ใจกับความสำคัญทางด้าน จิตใจหรือนามธรรมมากนัก ด้านการใช้อาวุธ อาชีพนักเรียน สามารถหยิบจับอะไรมาเป็นอาวุธได้ถนัดมือ หรือแม้แต่ ปืนของทหาร ตกอยู่ตรงหน้า ก็อาจจะนำมาใช้ได้ เนื่องจาก นักเรียนมักจะเห็นวิธีการใช้อาุวุธพวกนี้ จากสื่อเกม ภาพยนตร์ หรือแม้แต่ประสบการณ์จากโลกจินตภาพมาก่อนอยู่แล้ว

ตัวละครตัวอย่าง และสกิล Edit

ตัวละครตัวอย่าง Edit

Betty Marshall


สกิล Edit

ภาพประกอบ Edit


False Awakening copy Student เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ Student ในความหมายอื่นหรือมาจากแหล่งที่มาอื่น อาจสามารถช่วยเขียนเพิ่มเติมอธิบายได้
รับข้อมูลจาก "https://false-awakening.fandom.com/th/wiki/Student?oldid=855"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.