โลกความจริงที่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง

โลกความจริง หรือเรียกอีกชื่อว่า เอนโทรเปีย (Entropia) คือโลกที่เรา ๆ รู้จัก อ้างอิงด้วยกฏทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ในเรื่องราวของโปรเจคต์ False Awakening นั้นโลกความจริงได้ดำเนินผ่านยุคสงครามและการฟื้นฟู ศิลปะวิทยาการอีกครั้ง มนุษยชาติกลับมาเริ่มต้นใหม่ โดยวางรากฐานการสร้างระบบและเทคโนโลยีจากอารยธรรมเก่า แต่เป็นไปในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากบทเรียนที่พวกเขาเคยได้รับ สถาปัตยกรรมในยุคนี้จะเป็นไป ในรูปแบบอาคารสูงที่มีโครงสร้างแข็งแรง ลดการใช้พื้นที่ในแนวราบให้น้อยที่สุดเพื่อควบคุมพื้นที่รุกรานธรรมชาติ

เอนโทรเปียในยุคพลังงานใหม่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พูดถึงการพัฒนาพลังงาน

สัดส่วนพื้นที่บนโลก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • พื้นดินประมาณ 2 ใน 3 ของโลก เป็นป่าถาวรที่ไม่มีการตัดนำมาใช้งานอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีในยุคนี้ไม่มีความต้องการไม้ในการผลิตหรือก่อสร้างอีกแล้ว เนื่องจากมีการสังเคราะห์วัสดุที่มีความทนทานและเหมาะสมกว่าไม้มาใช้งานแทน ในพื้นที่ป่าจะมีการควบคุมระบบนิเวศหรือหว่างพืชและสัตว์อย่างสมดุลโดยมีแอนดรอยด์คอยทำหน้าที่นี้ และัยังมีหน่วยตรวจตราที่มีหน้าที่ค้นหาคิเมร่าที่อาจจะหลบซ่อนตัวในป่าอีกด้วย
  • พื้นดินอีกหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นเขตอยู่อาศัยของมนุษย์,แอนดรอยด์ และ คิเมร่า ที่แฝงตัวอยู่กลางฝูงชน อย่างไรก็ตาม เขตพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตอยู่อาศัยมากกว่าเขตอุตสหากรรม เพราะบริษัทหรือระบบงานต่างๆ ถูกย้ายไปตั้งอย่างถาวรในโลกจินตภาพด้วยเทคโนโลยีIC เพราะโลกจินตภาพไม่มีข้อจำกัดทางพื้นที่

สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทวีปเอเชียคือทวีปที่มีประชากรมนุษย์หนาแน่นที่สุดในโลกของโปรเจคต์ False Awakening

ทวีป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พูดถึงการแบ่งแผ่นดิน


โครง โลกความจริง เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ โลกความจริง ในความหมายอื่นหรือมาจากแหล่งที่มาอื่น อาจสามารถช่วยเขียนเพิ่มเติมอธิบายได้
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.