FANDOM


หน้านี้เป็นหน้าที่จะแนะนำคุณให้เขียนบทความในโปรเจคต์ F.A. วิกิได้อย่างถูกต้อง

ก่อนเขียนบทความ Edit

อย่าหวังยืมจมูกคนอื่นหายใจ Edit

ก่อนที่จะเขียนบทความ คุณควรจะแน่ใจก่อนว่าคุณมีแนวคิดในการเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว คุณไม่ควรจะหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าคิดจะยืมจมูกผู้อื่นหายใจด้วยการเขียนบทความเอาไว้นิด ๆ หน่อย ๆ แล้วเขียนข้อความลงไปว่า "ช่วยเขียนต่อให้หน่อย" "ไว้จะมาเขียนต่อ" เพราะผู้ดูแลแถวนี้มันโหดโดยส่วนมากแล้ว ผู้เขียนที่ทิ้งข้อความลักษณะนี้เอาไว้ มักจะไม่มาเขียนต่อให้จบ และมักจะไม่มีคนมาสานต่อ อันทำให้กลายเป็นภาระแก่โปรเจคต์ F.A. วิกิในการเก็บกวาดต่อไป

จงเข้าใจก่อนว่าอะไรคือโปรเจคต์ F.A. วิกิ Edit

ไม่ใช่ว่าคุณจะเขียนอะไรก็ได้หรอกนะ เพราะโปรเจคต์ F.A. วิกิเองก็มีนโยบายและแนวทางในการเขียนของเราเองเช่นกัน และเรามีหลักคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

  1. งานเขียนที่มีเพื่อผู้เขียนหรือกลุ่มของผู้เขียนเพียงเท่านั้น
  2. งานเขียนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแก้ไข
  3. งานเขียนที่มีคำพูดและอารมณ์ของผู้เขียนเข้าไปจนทำให้บทความไม่เป็นบทความของสารานุกรม
  4. งานเขียนที่มีไม่ได้มีไว้เพื่อส่วนรวม คนหมู่มากไม่อาจเข้าใจได้ หรือเพียงเพื่อแต่โฆษณาชวนเชื่อ
  5. งานเขียนที่ไม่มีเนื้อหา หรือมีแต่สั้นจนเกินไป
  6. งานเขียนอันมีสาระนอกประเด็นเกินไป

จงมีความคิดสร้างสรรค์ Edit

ถ้าท่านมีความเชื่อว่าการเขียนบทความด้วยการลอกเลียนแบบความคิดคนอื่นเป็นเรื่องยอมรับได้ โปรดเข้าใจไว้ ณ ที่นี้ว่า มีอีกหลายคนที่อาจจะไม่ยอมรับไปกับคุณ และโปรเจคต์ F.A. วิกิเองก็ไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้เสียด้วยสิ นอกจากนี้ การใช้ภาษาวิบัติก็ไม่เป็นที่ยอมรับในโปรเจคต์ F.A. วิกิเช่นกัน เพราะหลายคนอ่านไม่ออก

เจตนาร้ายไม่เคยขำ Edit

ถ้าท่านมีทัศนคติที่เลวร้าย หรือดูถูกเหยียดหยามต่อบทความที่ท่านกำลังจะเขียน ทางโปรเจคต์ F.A. วิกิขอแนะนำให้ท่านไปหาบทความอื่นอ่านเพื่อความสำราญบานใจมากกว่าการเขียนบทความเพื่อการระบายอารมณ์

ท่านอาจจะไม่เชื่อ แต่ความจริงแล้วข้อความที่ท่านเขียนออกมาสามารถสะท้อนทัศนคติที่ท่านมีออกมาได้ และผู้อ่านบทความที่เขียนด้วยเจตนาร้ายก็มักจะมีความรู้สึกอึดอัดเสียมากกว่าที่จะสนุกไปกับการอ่านเสียด้วยสิ (เว้นแต่ว่าคนอ่านเป็นพวกเดียวกับคุณ)

อย่าคิดว่าจะเขียนอะไรก็ได้ Edit

คุณอาจจะพูดว่า "ทีเว็บนั่น เว็บนี้มันยังเขียนได้เลย" ซึ่งไม่ว่าคุณจะยกตัวอย่างที่ไหนมา โปรเจคต์ F.A. วิกิมีคำตอบให้คุณเพียงหนึ่งเดียวว่า "กรุณาอ่านและปฏิบัติตามโยบายของเรา"

ถึงแม้ว่าโฮสต์ของโปรเจคต์ F.A. วิกินั้นจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาอันเป็นเหตุให้รัฐบาลไทยไม่สามารถสั่งปิดโปรเจคต์ F.A. วิกิได้ก็จริง แต่รัฐบาลไทยสามารถเอาดำเนินคดีกับผู้ใช้โปรเจคต์ F.A. วิกิได้ เพราะการกระทำของคุณเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลไทยมีความชอบธรรมที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ICT มีความสามารถที่จะแบนโปรเจคต์ F.A. วิกิได้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อน้ำยาของตำรวจไทย แต่จงรู้ว่าว่าดวงตาพญามารนั้นเป็นของจริง

นอกจากนี้อย่าได้คิดจะเล่นหิ้ง ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เคารพในหิ้งที่คุณกำลังจะเขียนถึง แต่คนอื่นเขาเคารพ ดังนั้น อย่าได้แม้แต่จะคิด

เริ่มเขียนบทความ Edit

จุดเด่นของโปรเจคต์ F.A. วิกิก็คือการใช้วิกิลิงก์ ซึ่งก็คือการสร้างตัวลิงก์ไปยังหน้าบทความอื่น รวมไปถึงการใช้โค้ดง่าย ๆ เพื่อการจัดรูปแบบบทความ ลูกเล่นของโปรเจคต์ F.A. วิกินั้นมีหลากหลาย เพื่อสร้างความบันเทิงเริงใจในการอ่าน แต่อย่างไรก็ตาม โปรเจคต์ F.A. วิกิมีโค้ดพื้นฐานดังนี้

การเคาะ Enter เพื่อการขึ้นย่อหน้าใหม่ Edit

การเคาะเอ็นเทอร์ (Enter) ถือว่าเป็นจุดพื้นฐานที่มือใหม่มักจะไม่ทราบ

ในการเขียนโปรเจคต์ F.A. วิกินั้น การเคาะเอ็นเทอร์หลังข้อความครั้งเดียว ข้อความที่ปรากฏจะติดต่อกัน ซึ่งผู้ออกแบบซอฟท์แวร์นั้น ออกแบบให้เป็นเช่นนี้เพื่อสะดวกต่อผู้เขียนบทความในการติดตามค้นหาเนื้อหาที่เขียนเอาไว้ สำหรับการเขียนในหน้าแก้ไขดังแสดงข้างล่าง

ข้อความ ๑
ข้อความ ๒

ผลลัพธ์ที่จะได้จะกลายเป็นว่าข้อความทั้งสองข้อความจะปรากฏติดกัน ดังที่ปรากฏข้างล่าง

"ข้อความ ๑ ข้อความ ๒"

หากคุณต้องการจะขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้เคาะเอ็นเทอร์สองครั้งดังนี้

ข้อความ ๑

ข้อความ ๒

ซึ่งจะได้ผลดังนี้

ข้อความ ๑

ข้อความ ๒

การเคาะ space หน้าข้อความ Edit

ถ้าท่านได้แรงบันดาลใจก๊อปข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้วทำการตัดแปะมาลง ขอให้ระวังเครื่องหมายเว้นหน้าข้อความแรกของย่อหน้า เพราะผลลัพธ์จะเป็นดังนี้

ข้อความ

ดังนั้น ให้แก้ไขด้วยการลบการเว้นวรรคหน้าข้อความออก

วิกิลิงก์ Edit

วิกิลิงก์จัดได้ว่าเป็นโค้ดพื้นฐานที่สุดของโปรเจคต์ F.A. วิกิ และในหนึ่งบทความจะต้องมีการใช้วิกิลิงก์

วิกิลิงก์เป็นการสร้างทางเชื่อมต่อภายในโปรเจคต์ F.A. วิกิ เพื่อความสะดวกต่อผู้อ่านในการติดตามว่า ข้อความที่ถูกใส่วิกิลิงก์นั้นหมายถึงอะไร ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวถึงอย่างชัดเจน และสนุกกับการอ่านบทความของคุณ

การใส่วิกิลิงก์นั้น ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการใส่โค้ด "[[]]" คร่อมข้อความ เช่น ต้องการจะใส่โค้ดคร่อมคำว่า "แมว" ให้ใส่ว่า [[แมว]] อันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ แมว

นอกจากนี้ เพื่อการอำนวยความสะดวกต่อผู้เขียน ท่านไม่จำเป็นต้องสลับภาษาของแป้นพิมพ์ให้งง ท่านสามารถลากเมาส์คร่อมคำที่ต้องการจะสร้างวิกิลิงก์แล้วกดปุ่ม button link (สัญลักษณ์ Ab) ได้เลย

การจัดแบ่งหัวข้อ Edit

การจัดแบ่งหัวข้อนั้น นอกจากช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เป็นส่วน ๆ โดยที่ไม่ต้องโหลดเนื้อหาทั้งบทความมาแก้ไข แล้วยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างมีลำดับขั้นตอน อ่านง่าย และสะดวกต่อการนำไปอ้างอิงอีกด้วย

การจัดแบ่งหัวข้อนั้น ทำได้โดยการลากเมาส์คร่อมข้อความแล้วกด button headline (สัญลักษณ์ A ใหญ่) หรือ ใส่โค้ด ==ข้อความ==

การสร้างข้อความลำดับ Edit

ในบางครั้ง คุณอาจจะต้องการสร้างข้อย่อยลงไป ดังแสดงข้างล่าง

  1. หมู
  2. หมา
  3. กา
  4. ไก่

คุณสามารถทำได้ด้วยการใส่เครื่องหมาย # นำหน้าข้อความ ซึ่งเขียนดังนี้

# หมู
# หมา
# กา
# ไก่

อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ต้องการให้ปรากฏเป็นตัวเลข ให้ใช้เครื่องหมาย * แทน

ลูกเล่นอื่น ๆ Edit

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น สำหรับชั้นต้น และ การเขียนโค้ดขั้นสูง สำหรับโค้ดชั้นสูง

สำหรับการใส่ภาพ อ่าน วิธีการใส่ภาพ

แนวทางและสำนวนในการเขียน Edit

โปรเจคต์ F.A. วิกิจัดเป็นสารานุกรมประเภทหนึ่ง ไม่ใช่บล็อก Edit

ในการเขียนบล็อก คุณอาจจะเขียนด้วยการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เช่น ผม ฉัน หรือ ข้าพเจ้าได้ แต่ไม่ใช่ในโปรเจคต์ F.A. วิกิ

โปรเจคต์ F.A. วิกิเป็นสารานุกรมจำพวกหนึ่ง ดังนั้นสำนวนในการเขียนนั้น พยายามเลี่ยงไปใช้ลักษณะของการบรรยายด้วยสำนวนที่เป็นกลาง ๆ มากกว่าการใช้สำนวนที่บ่งว่าเป็นงานของใคร รวมทั้งการลงท้ายด้วย ครับ/ค่ะ เว้นแต่ว่าในส่วนวิจารณ์ด้วยคำพูด อันนั้นเป็นอีกเรื่อง อีกทั้งอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่สามารถเขียนบทความได้ ซึ่งการจั่วหัวเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

โปรเจคต์ F.A. วิกิไม่ยอมรับคำหยาบคายและภาษาวิบัติ Edit

การเขียนบทความด้วยคำหยาบคายและภาษาวิบัติ ไม่เป็นที่ยอมรับใช้ในโปรเจคต์ F.A. วิกิ เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อบทความ

อย่าเขียนด้วยข้อสมมติว่าคนอ่านจะเข้าใจเหมือนคุณ Edit

สาเหตุหนึ่งที่บทความใหม่โดยผู้ใช้ใหม่มักจะไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือการเขียนที่สมมติทึกทักเอาเองว่าผู้อ่านจะเข้าใจเหมือนคุณ

อย่าลืมว่าโปรเจคต์ F.A. วิกิเป็นเว็บสาธารณะ ไม่จำเพาะเจาะจงกลุ่มผู้อ่าน อาจจะมีผู้อ่านที่โง่ดักดาน อาจจะมีผู้อ่านที่ไม่สนใจเรื่องที่คุณกำลังเขียนถึงมาก่อนก็ได้

ดังนั้น การเขียนอธิบายจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก และขอให้แน่ใจว่าท่านเขียนบรรยายให้คนอ่านสามารถเข้าใจได้

แนะนำ ส่วนเกริ่มนำ หรือย่อหน้าแรก ๆ ของบทความเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งโดยที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึง คุณควรจะเขียนบรรยายให้ชัดเจนว่า บทความที่คุณกำลังเขียนถึงนั้นคืออะไร

หลังเขียนบทความเสร็จ Edit

การจัดหมวดหมู่ Edit

การจัดหมวดหมู่นั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจในหัวข้อหนึ่ง ๆ สามารถติดตามหาบทความอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบทความที่อ่านแล้ว ยังสะดวกต่อการบริหารจัดการโปรเจคต์ F.A. วิกิอีกด้วย

การใส่หมวดหมู่สามารถทำได้โดยการให้โค้ด [[หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่]]

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่าน การจัดหมวดหมู่

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ทราบว่าจะจัดเข้าหมวดหมู่ไหนดีให้ปล่อยไว้ก็ได้ เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยแก้ไขให้เอง

บทความถูกแปะป้ายทำไงดี Edit

บทความถูกแปะป้าย อย่าเพิ่งตกใจ โดยปกติเมื่อมีบทความเกิดใหม่ บรรดาผู้ใช้ขาประจำมักจะเข้ามาอ่านดูเพื่อการตรวจสอบ และถ้าพบว่าบทความนั้น ๆ ไม่ผ่านมาตราฐานไร้สาระนุกรมก็จะแปะป้ายเอาไว้โดยหลัก ๆ แล้วจะมีป้ายตัวหลัก ๆ คือ ป้ายลบ ตามลำดับ ดังที่แสดงข้างล่าง


การแปะป้ายนั้น มีประโยชน์ต่อการจัดการในโปรเจคต์ F.A. วิกิเพื่อการบริหารจัดการเพื่อรักษาคุณภาพของโปรเจคต์ F.A. วิกิ และการแปะป้ายนั้น หมายความว่า ผู้เขียนยังได้รับโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงบทความให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับบทความที่แย่มาก ๆ เข้าขั้นหมิ่นประมาทว่าร้ายด่าทออย่างรุนแรง เสื่อมจิตอย่างหนัก เล่นหิ้งชั้นสูง (ดารานักร้องไม่นับ) หรือถูกพิจารณาว่าเป็นการเขียนเล่น ๆ โดยไม่มีเนื้อหาหรือไม่เป็นประโยค จะถูกลบออกโดยผู้ดูแลโดยทันทีที่พบเห็น ซึ่งถ้าคุณไม่ได้เขียนในลักษณะนั้นก็ไม่ต้องกลัว

อย่างไรก็ตาม กรุณาอย่านำป้ายดังกล่าวออกเองโดยพลการ

ไม่รู้จะแก้ไขยังไง สงสัยว่าควรจะปรับปรุงตรงไหน ถามใครดี? Edit

ในทุก ๆ บทความของโปรเจคต์ F.A. วิกิ เราจะมี "หน้าพูดคุย" เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถอภิปรายถึงบทความได้ ซึ่งหน้าดังกล่าวนั้น สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดของบทความ คลิ๊กที่แท๊ก "พูดคุย" ก็สามารถเข้าถึงได้แล้ว

ให้คุณทิ้งคำถามของคุณเอาไว้ที่นั่น แล้วจะมีผู้ใช้อื่นมาแนะนำให้ความเห็นกับคุณเอง

สุดท้ายนี้ Edit

ขอให้สนุกกับโปรเจคต์ F.A. วิกิครับ

มาเริ่มเขียนบทความกันเลย


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.