FANDOM


การจัดหมวดหมู่ นี้อธิบายแนวทางในการจัดหมวดหมู่ของบทความในโปรเจคต์ F.A. วิกิ

คำสั่งในการใส่หมวดหมู่ Edit

ถ้าต้องการจัดหมวดหมู่ในบทความ ให้ใส่คำสั่งไว้ในส่วนท้ายบทความ โดยใช้คำสั่ง

 [[หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่]]

เมื่อไรที่ควรจัดหมวดหมู่ Edit

ทุกหน้าในโปรเจคต์ F.A. วิกิ ควรมีหมวดหมู่อย่างน้อย 1 หมวดหมู่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านบทความนั้น

บทความ: ภราดร ศรีชาพันธุ์
ควรจัดในหมวดหมู่: หมวดหมู่:นักเทนนิส
ไม่ควรเป็น: หมวดหมู่:นักกีฬาที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ภ.สำเภา
ไม่ควรเป็น: หมวดหมู่:สิ่งมีชีวิต

หลักในการตั้งชื่อบทความ โดยให้ถามตัวเองว่า

1. ถ้าจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อบทความนั้น สามารถเขียนได้อย่างน้อย 1 ย่อหน้าหรือไม

เช่น ถ้าให้เขียนว่า นักเทนนิสคืออะไร กับ นักกีฬาที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ภ.สำเภา คืออะไร

2. ถ้าบทความนั้น โยงไปหาหมวดหมู่ สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์เฉพาะตัวที่เกิดขึ้นหรือไม่

เช่น ภราดร เป็นนักเทนนิส ขณะที่ ภราดรเป็นสิ่งมีชีวิต (มีความหมายกว้างเกินไป)

สำหรับบทความที่มีมากกว่า 1 หมวดหมู่ ไม่ควรใส่หมวดหมู่นั้นซ้ำซ้อนลงไปในบทความเดิม เช่น ไฟร์ฟอกซ์ ชื่อซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นเบราว์เซอร์ และเป็นซอฟต์แวร์เสรี

เพราะ เว็บเบราว์เซอร์เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ อีกทอดหนึ่ง


หมวดหมู่ในโปรเจคต์ F.A. วิกิ ในปัจจุบัน (อัพเดทตลอดเวลา) Edit

 • รากฐาน - หมวดหมู่สูงสุด เพื่อใช้รวบรวมหมวดหมู่ทุกชนิด
  • การบริหารจัดการเว็บ - ใช้สำหรับเก็บโครงการต่าง ๆ ซึ่งดูแลโดย ผู้ดูแลขึ้นไป
   • ช่วยเหลือ - รวบรวมหน้าสอนวิธีใช้ต่าง ๆ
   • ยังไม่เสร็จ - เก็บหน้าที่ยังเขียนหรือจัดการไม่เสร็จเรียบน้อย และจะมาดำเนินการภายหลัง
   • แม่แบบ - เก็บแม่แบบที่จำเป็นไว้
  • บทความ - รวมหน้า "บทความ" เนื้อหาที่ดำเนินในโปรเจคต์ทุกอย่าง จุดนี้ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างหรือแก้ไขได้
   • ตัวละคร - ตัวละครที่ดำเนินในเรื่อง ทั้งตัวละครของผู้เข้าร่วมโปรเจคต์ หรือตัวละครจากผู้คุมบทโดยเฉพาะ
   • สังคม - ประเด็นทางสันคมต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ และองค์กรต่าง ๆ
    • การปกครอง - เรื่องการการปกครอง ชนชั้นปกครอง และหน่วยงานรัฐ
    • ประวัติศาสตร์ - ทั้งก่อนดำเนินเนื้อหา และระหว่างดำเนินเนื้อหา
    • อารยธรรม - รวมถึงวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตด้วย
   • อภิธานศัพท์ - รวบรวมศัพท์เฉพาะ
   • เทคโนโลยี - เก็บนวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมคำอธิบายไว้
    • โลกจินตภาพ - เทคโนโลยีด้านจินตภาพและการประยุกต์ใช้
   • เผ่าพันธุ์ - รวมลักษณะของทุกเผ่าพันธุ์ในเรื่อง
  • บล็อก - เก็บบล็อกเอาไว้ ซึ่งเขียนได้โดยผู้ใช้ทุกคน แต่เนื้อหาจะไม่เกี่ยวกับโปรเจคต์โดยตรง
  • บอร์ด - เก็บบอร์ดหน้าหลักและกระทู้ไว้
   • Discussion - บอร์ดสนทนาทั่วไป
   • F.A.topics - บอร์ดที่กล่าวถึงประเด็นในโปรเจคต์โดยตรง

การจัดหมวดหมู่สำหรับบทความชีวประวัติEdit

การแบ่งหมวดหมู่ของบุคคลใช้คำว่า "ชาว" นำหน้า เช่น ชาวไทย ชาวญี่ปุ่น ชาวจีน ชาวอังกฤษ และอาจมีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไปถ้าหมวดหมู่นั้นมีบทความมากระดับนึง เช่น นักการเมืองชาวไทย นักดนตรีชาวญี่ปุ่น ฯลฯ โดยแบ่งแยกหมวดหมู่ ในปัจจุบันมี 2 ลักษณะหลักคือ แบ่งตามเชื้อชาติ และ แบ่งตามอาชีพ ก่อนการจะสร้างหมวดหมู่ของบุคคลแบ่งตามเชื้อชาติ เช่น หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามเชื้อชาติ สำหรับหมวดหมู่ย่อยที่มีการสร้างไว้แล้ว

เมื่อไรที่ไม่ควรจัดหรือสร้างหน้าหมวดหมู่ Edit

 • หมวดหมู่ส่วนตัวของผู้ใช้ (เช่น หมวดหมู่ที่เก็บรวบรวมหน้าผู้ใช้ รวมถึงหน้าย่อยของผู้ใช้เพียงคนเดียว)
 • หมวดหมู่ที่มีบทความเพียงบทความเดียว
 • เป็นหน้าพูดคุยต่างๆ ที่ไม่ใช่หน้าพูดคุยของบทความ (เช่น หน้าพูดคุยของผู้ใช้ หน้าพูดคุยของโปรเจคต์ F.A. วิกิ ฯลฯ)

วิธีการสร้าง หมวดหมู่ Edit

ทำได้โดยเพียงแค่ใส่ลิงก์ที่กำหนดเป็นหมวดหมู่เพิ่มเข้าไป เช่นในบทความ สีแดง ต้องการจัดเข้าหมวดหมู่ สี ให้นำเอาข้อความ [[หมวดหมู่:สี]] ใส่ไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ โดยนิยมใส่ไว้ที่ท้ายบทความ

วิธีการสร้างหมวดหมู่ย่อยEdit

สร้างหมวดหมู่ย่อยทำเช่นเดียวกับการสร้างหมวดหมู่ในบทความ โดยการใส่ลิงก์ที่กำหนดเป็นหมวดหมู่เข้าไป เช่น หมวดหมู่ หมวดหมู่:การ์ตูนญี่ปุ่น ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ หมวดหมู่:การ์ตูน โดยการจัดหมวดหมู่ต้องพึงระวังว่า ระดับของหมวดหมู่นั้น ควรอยู่ระดับที่ครอบคลุมหรือระดับเดียวกัน โดย หมวดหมู่ของ หมวดหมู่:การ์ตูนไทย จะอยู่ในระดับเดียวกับการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองหมวดหมู่จะอยู่ภายใต้หมวดหมู่การ์ตูน หรือ หมวดหมู่ "นักเทนนิส" กับ "โปรแกรมเมอร์" สามารถอยู่ในระดับเดียวกัน ภายใต้หมวดหมู่ "บุคคลแบ่งตามอาชีพ"

หมวดหมู่ย่อยโดยปกติจะจัดขึ้นในกรณีที่บทความในหมวดหมู่นั้นมีมากเกินไป และยากต่อการค้นหา เช่น ในหมวดหมู่ หมวดหมู่:นักเขียน มีนักเขียนชาวไทย 40 ท่าน ขณะที่มีนักเขียนชาวจีน 2 ท่าน และนักเขียนชาวอเมริกัน 1 ท่าน หมวดหมู่ย่อยนักเขียนชาวไทยควรจะถูกสร้างขึ้น เพื่อง่ายต่อการค้นหา ในขณะเดียวกันหมวดหมู่ย่อยของนักเขียนชาวจีนและชาวอเมริกันอาจจะไม่มีการสร้างในตอนนั้น

การทำสารบัญในหมวดหมู่ Edit

ถ้าบทความมีบทความมาก ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาสามารถเพิ่มในส่วนบนเป็น สารบัญแนวนอนโดยใส่ แม่แบบ {{สารบัญ}} ไว้ที่ส่วนหัวของหมวดหมู่นั้น

หมวดหมู่ของชาวโปรเจคต์ F.A. Edit

ชาว Pumpkinz ไม่ควรใส่หมวดหมู่ในหน้าของตัวเองยกเว้นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างหมวดหมู่ชีวประวัติของบทความ กับผู้เขียน

หมวดหมู่ภาพ Edit

เช่นเดียวกับการจัดหมวดหมู่บทความ เช่น

การตั้งชื่อหมวดหมู่ Edit

ชื่อหมวดหมู่ตั้งชื่อตามนโยบายการตั้งชื่อบทความ ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อหมวดหมู่เป็นภาษาไทย หรือตั้งชื่อหมวดหมู่เป็นคำนาม ไม่เป็นคำกริยา เช่น ตั้งเป็น

หมวดหมู่:ความรัก แทนที่ หมวดหมู่:รัก

การจัดเรียงภายในหมวดหมู่ Edit

ในหมวดหมู่จะมีการจัดเรียงตามตัวอักษรตามชื่อของบทความ เช่น ฟุตบอล และ บาสเกตบอล ในหมวดกีฬา จะถูกจัดอยู่ใน ฟ.ฟัน และ บ.ใบไม้ ตามลำดับ แต่ในบางกรณีอาจจะมีการจัดเรียงพิเศษเพื่อให้เหมาะสม เช่น บทความ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส ถ้าไม่มีการจัดพิเศษจะถูกจัดอยู่ในหมวด ป.ปลา (มาจากคำว่า ประเทศ นำหน้า) สำหรับการจัดหมวดหมู่ประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายขีดตั้ง ( | )เข้ามาช่วย เพื่อให้จัดได้เหมาะสม โดยใช้

[[หมวดหมู่:ประเทศ|ญี่ปุ่น]] และ [[หมวดหมู่:ประเทศ|ฝรั่งเศส]] 

สำหรับบทความประเทศญี่ปุ่น และฝรั่งเศสตามลำดับ เพื่อให้มีการจัดอยู่ใน ญ.หญิง และ ฝ.ฝา

ในบทความภาษาไทย เนื่องจากโปรแกรมมีเดียวิกิยังไม่รองรับการเรียงลำดับภาษาไทยอย่างเต็มที่ สระที่วางไว้หน้าตัวอักษร ได้แก่ สระ เ แ โ ไ ใ จะมีปัญหาในการจัดเรียง ซึ่งทำให้คำว่า ไทย ถูกจัดลำดับใน หมวด สระไอ โดยในปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนำตัวอักษรที่ต้องการจัดไว้นำหน้า เช่น ประเทศไทย จัดโดย

{{เรียงลำดับ|ทไย}} 
[[หมวดหมู่:ประเทศ]] 

แม้ว่าจะอ่านไม่ถูกหลักแต่ใช้ประโยชน์ในการจัดเรียง

การจัดเรียงหมวดหมู่ที่อยู่ภายใต้ชื่อตัวเองให้ใส่เครื่องหมายขีดตั้งพร้อมเว้นวรรคตามหลัง เช่น บทความนักฟิสิกส์ ในหมวดหมู่หมวดหมู่:นักฟิสิกส์

[[:หมวดหมู่:นักฟิสิกส์| ]]

เช่นนี้ จะทำให้บทความ นักฟิสิกส์ ปรากฎอยู่ที่ตอนต้นของรายการบทความในหน้า หมวดหมู่:นักฟิสิกส์

นอกจากนี้อาจมีการจัดเรียงให้เหมาะสมในแต่ละหมวดหมู่ย่อย

การใช้งานหมวดหมู่Edit

 • การค้นหาสำหรับผู้อ่าน
 • การลิงก์จากบทความ ทำได้โดยใส่เครื่องหมาย โคลอน ( : ) ไว้หน้าคำว่า หมวดหมู่ เช่นต้องการลิงก์ไปที่หมวดหมู่ จิตวิทยา ให้ใส่ข้อความว่า [[:หมวดหมู่:จิตวิทยา]] ไว้ในบทความ
 • การทำหน้าเปลี่ยนทาง (REDIRECT) ไม่ควรทำในหมวดหมู่เนื่องจากทางซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ ไม่รองรับการเปลี่ยนทางของบทความภายใน


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.