มนุษย์มีหลายเชื้อชาติด้วยกัน

ลักษณะทั่วไปของมนุษย์

Cquote1.png แลเมล็ดพันธุ์ชั่วร้ายแห่งมนุษย์อดัม

ก็โยนตนเองลงจากขอบสูงนั้น

ราวกำลังตอบเรียกสัญญาณร้อง ราวกับนกที่ถูกยั่วยวน


Cquote2.png
La Divina Commedia di Dante

มนุษย์ (Human) มนุษย์คือเผ่าพันธุ์ที่มีจานวนมากที่สุดและถือได้ว่าเป็นชนเผ่าที่ปกครองโลกอย่างแท้จริง เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสมดุลสูงสุดและสามารถพัฒนาความสามารถไปในด้านใดก็ได้ แม้จะไม่สามารถเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งคนถึงขีดสุดเท่าเผ่าพันธุ์อื่น มนุษย์เป็นชนชั้นปกครองซึ่งจะมีสิทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีจินตภาพได้อย่างอิสระในสังคม จากสิทธิ์ที่มนุษย์ได้รับ มนุษย์สามารถสั่งการแอนดรอยด์ที่ไม่ใช่ชนชั้น Royal Unit ได้ และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้มาจับกุมคิเมร่านอกรีตได้อีกด้วย เผ่ามนุษย์ยังแบ่งเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร มนุษย์ที่ฝึกจิตอย่างแก่กล้า จะสามารถใช้ CODE ได้ ภาษาหลักของโลกคือภาษาอังกฤษ ทุกคนมีสัญชาติเดียวกันแต่เชื้อชาติแตกต่างกันออกไปได้

เผ่าพันธุ์ย่อย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • คอเคซอยด์ (ผิวขาว)
  • มองโกลอยด์ (ผิวเหลือง)
  • นิกรอยด์ (ผิวดำ)

อ่านเิพิ่มเติม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


โครง มนุษย์ เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ มนุษย์ ในความหมายอื่นหรือมาจากแหล่งที่มาอื่น อาจสามารถช่วยเขียนเพิ่มเติมอธิบายได้
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.