ค่าสเตตัส ใช้สำหรับกำหนดความสามารถและความแข็งแกร่งทางด้านต่างๆของตัวละครในเกมส์

ค่าสเตตัส[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มีทั้งหมด 5 ค่า ดังนี้

สเตตัส คำอธิบาย
Vitality (VIT) คือค่าพลังร่างกาย แบ่งเป็นพลังชีวิตกับพละก่าลัง ท่าให้คุณมีความอึดทางกายภาพมากขึ้น ท่าให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อได้นานยิ่งขึ้นในสถานการณ์คับขัน และสามารถชกต่อย แบกของ หรือท่าในสิ่งที่ต้องใช้พละก่าลังได้ดีขึ้น ค่านี้ไม่มีผลในยูโทเปีย
Dexterity (DEX) คือค่าความคล่องแคล่ว ความช่านาญในสิ่งทั่วไป รวมถึงความรวดเร็วในการท่าสิ่งต่าง ๆ ด้วย สิ่งที่สังเกตง่ายที่สุดของพวกที่มีความคล่องแคล่วสูงคือ วิ่งได้อย่างรวดเร็วในหลาย ๆ สถานการณ์ (ในยูโทเปีย คุณจะวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ตามแต่ i2 แต่หากคุณไม่เคยชินกับความเร็วนัก คุณจะเคลื่อนไหวสะเปะสะปะ) ค่านี้มีผลทั้งโลกความจริงและยูโทเปีย
Intelligence (INT) คือค่าความฉลาด ไม่มีผลต่อการต่อสู้โดยตรง แต่จะแสดงออกถึงไหวพริบตัวละคร ค่านี้มีผลทั้งสองโลก
Mentality (MNT) คือค่าพลังจิตใจ มีผลต่อค่า i2 ของแต่ละคนโดยตรง ในโลกจริง ค่านี้จะไม่มีผลอะไรนัก ยกเว้นส่าหรับเผ่าคิเมร่า ซึ่งต้องเปรียบเทียบกับค่า SYN อีกที ในขณะที่ในโลกจินตภาพ ค่านี้มีความส่าคัญมาก เพราะจะใช้ค่าแทน VIT เลยทีเดียว ซึ่งบ่งบอกทั้งพลังชีวิตและพลังโจมตี เผ่าคิเมร่าจะมีค่านี้สูงเป็นพิเศษเป็นการบังคับ เมื่อมีค่านี้สูงระดับหนึ่งจะสามารถใช้ CODE ได้
Weapons (WPN) หรือ Synchronicity (SYN) คือค่าการใช้อาวุธ และค่าซิงโครไนซ์ ค่าการใช้อาวุธจะมีในส่วนของเผ่ามนุษย์กับแอนดรอยด์ ส่วนค่าซิงโครไนซ์จะเป็นของเผ่าคิเมร่าเท่านั้น ค่าการใช้อาวุธจะบ่งชี้ 2 อย่าง หนึ่งคือจ่านวนอาวุธที่คุณสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ และสองคือคุณภาพและความร้ายแรงของอาวุธ เผ่าแอนดรอยด์จะมีความได้เปรียบที่สุดในด้านนี้ ส่วนค่าซิงโครไนซ์จะบ่งถึงประสิทธิภาพในการใช้ CODE ของเผ่าคิเมร่า ซึ่งจะเปรียบเทียบจากค่า MNT อีกที (รายละเอียดดูได้ที่ Synchronizing Rate ในบทความคำศัพท์เชิงเทคนิค)

ทั้ง WPN และ SYN มีผลเฉพาะโลกจริงเท่านั้น และคิเมร่าจะไม่สามารถพกพาอาวุธได้

การเซ็ตค่าสเตตัส[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การวัดค่าสเตตัสแต่ละค่า จะแสดงในรูปของเกรด เช่น Vitality = A แบบนี้ โดยใช้เป็นค่าสรุป แต่เวลาเซ็ตค่าสเตตัสจะใช้เป็นตัวเลขแทน เช่น Vitality = 4.0 แบบนี้ ซึ่งมีค่าต่่าสุดที่เป็นไปได้คือ 0 และสูงที่สุดคือ 4 เราสามารถเซ็ตให้เป็นทศนิยม .5 ได้ เช่น 3.5 โดยเราจะอนุญาตให้เซ็ตเกรดจากแต้มดิบเพียง 8 แต้มเท่านั้น ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

มนุษย์ A
สเตตัส ค่าสเตตัส เกรดของค่าสเตตัส
Vitality 2.00 C
Dexterity 2.50 C+
Intelligence 1.50 D+
Mentality 1.50 D+
Weapons 0.50 E


จะเห็นได้ว่าเมื่อน่าทุกแต้มรวมกัน (2.00 + 2.50 +1.50 +1.50 +0.50) จะมีค่าเท่ากับ 8 พอดี เราสามารถเซ็ตให้ต่่ากว่า 8 ได้ แต่จะให้เกิน 8 ไม่ได้

เกรดและความหมายของแต้มสเตตัส[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แต้มสเตตัส เกรดของแต้มสเตตัส คำอธิบาย
0.00 F มีศักยภาพด้านนี้ติดลบ อาจมีความบกพร่องหรือพิกลพิการ ถ้าเป็น WPN หมายถึงไม่สามารถพกพาอาวุธได้ ถ้าหมายถึง SYN (ในกรณีที่ MNT สูงพอที่จะใช้ CODE ได้เท่านั้น) จะมีค่าซิงโครไนซ์ 0.5% – 10% (ถ้าไม่มีสเตตัสให้เลือก จะถือว่าเป็น 0 เช่น WPN ของคิเมร่า)
0.50 E มีศักยภาพด้านนี้ถือว่าค่อนข้างแย่ ต่่ากว่าคนทั่วไปนิดหน่อย WPN จะหมายถึงพกอาวุธได้ 1 อย่างที่เป็นการประชิดตัวเท่านั้น เช่น ดาบ ส่วน SYN จะมีค่าซิงโครไนซ์ 10% – 12%
1.00 D เป็นค่าเฉลี่ยส่าหรับมนุษย์ คนทั่วไปมีศักยภาพในระดับนี้ WPN จะหมายถึงพกอาวุธได้ 1 อย่างที่มีระยะโจมตีไกลขนาดเล็กได้ เช่น ปืน ส่วน SYN จะมีค่าซิงโครไนซ์ 12% - 15%
1.50 D+ ดีกว่าค่าเฉลี่ยมนุษย์เพียงเล็กน้อย WPN จะให้พกอาวุธได้ 2 อย่าง คุณภาพเท่าเดิม SYN จะมีค่าซิงโครไนซ์ 15% - 20%
2.00 C หากมี MNT ที่ค่านี้ คุณจะสามารถใช้ CODE ได้ WPN จะให้พกอาวุธได้ 2 อย่างที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น SYN จะมีค่าซิงโครไนซ์ 20% -25%
2.50 C+ เริ่มมีความเหนือกว่าค่าเฉลี่ยมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดในจุดนี้ WPN จะใหคุณพกพาอาวุธไปได้ 3 อย่าง SYN จะให้ค่าซิงโครไนซ์ 25% - 30%
3.00 B มีศักยภาพที่ได้เปรียบมากกว่าใคร ๆ WPN จะให้พกอาวุธได้สูงสุด 3 อย่างที่มีความร้ายแรงได้ เช่น มิสไซล์ ส่วน SYN จะให้ค่าซิงโครไนซ์ 25% - 30%
3.50 B+ แข็งแกร่งในด้านนี้มากหากมีเกรดระดับนี้ WPN จะให้พกอาวุธได้สูงสุด 4 อย่าง ส่วน SYN จะให้ค่าซิงโครไนซ์ 30% - 40%
4.00 A ที่เกรดระดับนี้ คุณก่าลังไร้เทียมทานในด้านนั้น ๆ WPN จะให้คุณพกอาวุธได้ 4 อย่างซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ขึ้นขับหุ่นยนต์รบ ส่วน SYN จะให้ค่าซิงโครไนซ์ 40% - 50%

ตารางแสดงขีดจำกัดของสเตตัสแต่ละเผ่า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Status.jpg

ขีดจำกัดและค่าขั้นต่ำของสเตตัส[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูจากในตาราง เช่น แอนดรอยด์ห้ามมี MNT เกิน 1.50 และห้ามมี VIT ต่ำกว่า 0.5

อ่านเพิ่มเติม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


โครง ค่าสเตตัสของตัวละคร เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าสเตตัสของตัวละคร ในความหมายอื่นหรือมาจากแหล่งที่มาอื่น อาจสามารถช่วยเขียนเพิ่มเติมอธิบายได้
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.